Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Karşı Dava Nerede Açılır?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava nerede açılır? Cumhurbaşkanlığı kararnamesine itiraz etmek isteyenler, dava açmak için hangi mahkemeye başvurmalı? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler…

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava nerede açılır? Cumhurbaşkanlığı kararnamesine itiraz etmek isteyenler, dava açmak için hangi mahkemeye başvurmalıdır? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Türkiye’de yürürlükte olan hukuk sistemine göre değerlendirilir. Bu nedenle, cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açmak için idari yargı yoluna başvurulmalıdır. İdari yargıda, cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hukuka uygunluğu incelenir ve itiraz edenlerin hakları korunur. Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ilişkin davalara bakma yetkisine sahip olan en üst düzey mahkemedir. Ancak, öncelikle idari yargıda dava açmak gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açma sürecinde, hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava idari yargıda açılır.
Dava açmak için idari mahkemelere başvurulmalıdır.
İdari yargıda kararnameye karşı dava açılabilir.
Kararnameler nedeniyle dava açma hakkı idari mahkemelerde bulunur.
İdari yargıda dava açma süreci belirli prosedürlere tabidir.
 • Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava, idari yargıda açılır.
 • İdari mahkemelere başvurarak dava açabilirsiniz.
 • Kararnamelere karşı dava, idari mahkemelerde görülür.
 • İdari mahkemelerde, kararnamelere karşı dava hakkınız vardır.
 • Dava süreci, idari yargıda belirlenen prosedürlere göre işler.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava nerede açılır?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açmak için Türkiye’de yetkili olan mahkemelere başvurulmalıdır. Bu durumda, idari mahkemeler veya Danıştay gibi yargı organlarına başvurulabilir.

Yargı Düzeyi Dava Türü Açılacak Mahkeme
İdari Yargı İptal Davası İdare Mahkemesi
Anayasa Yargısı Anayasa İhlali Davası Anayasa Mahkemesi
İdari Yargı Tazminat Davası İdare Mahkemesi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava süreci nasıl işler?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava süreci, genellikle idari yargı sürecine tabidir. Başvuru yapılan mahkeme, başvuruyu inceleyerek gerekli delilleri ve argümanları değerlendirir. Tarafların savunmalarını sunması ve delillerini sunması beklenir. Mahkeme, tarafların argümanlarını ve kanıtlarını değerlendirerek bir karar verir.

 • Dava süreci başvuru ile başlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açmak isteyen taraf, ilgili mahkemeye başvurur.
 • Mahkeme başvuruyu inceler ve karar verir. Mahkeme, başvuruyu kabul ederse dava süreci başlar. Kabul edilmezse dava reddedilir.
 • Dava süreci boyunca taraflar deliller sunar, savunmalarını yapar ve mahkeme karar verene kadar duruşmalar devam eder. Mahkeme, tarafların sunmuş olduğu delilleri ve savunmaları değerlendirerek bir karar verir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hangi durumlarda iptal edilebilir?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilebilir. Örneğin, Anayasa’ya veya diğer yasalara aykırı hükümler içeriyorsa veya yetki aşımı söz konusu ise iptal talebiyle dava açılabilir.

 1. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi anayasaya aykırıysa
 2. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yasama organının yetkisini aşarsa
 3. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hukuka uygun bir şekilde çıkarılmamışsa
 4. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kamu düzenine aykırıysa
 5. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi genel ahlaka aykırıysa

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hangi durumlarda yürütmesi durdurulabilir?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürütmesi, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulabilir. İdari mahkeme, başvuru sahibinin talebi üzerine yürütmenin durdurulması kararı verebilir. Bu durumda, kararın kesinleşmesine kadar kararın uygulanması durdurulur.

Anayasa Mahkemesi Kararı Danıştay Kararı İdari Yargı Kararı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin anayasaya aykırılığı tespit edilirse yürütmesi durdurulabilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürütmesi, Danıştay tarafından iptal edilirse durdurulabilir. İdari yargı kararı ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürütmesi durdurulabilir.
Anayasa Mahkemesi, anayasanın 152. maddesine göre karar verebilir. Danıştay, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hukuka aykırı olduğunu tespit ederse yürütmesini durdurabilir. İdari yargı kararı ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hukuka aykırılığı tespit edilirse yürütmesi durdurulabilir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açmak için hangi belgelere ihtiyaç vardır?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açmak için başvuru sahibinin gerekli belgeleri sunması gerekmektedir. Bu belgeler, davanın dayandığı gerekçeleri desteklemek için kullanılır. Örneğin, kararnamenin hukuka aykırı olduğunu kanıtlamak için ilgili yasal metinler, mahkeme içtihatları veya uzman görüşleri sunulabilir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açmak için dilekçe, yetki belgesi ve delil niteliği taşıyan belgeler gereklidir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açma süresi ne kadardır?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açma süresi genellikle 60 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre, kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren başlar. Ancak, bazı durumlarda süre uzatılabilir veya kısaltılabilir, bu nedenle başvuru yapmadan önce ilgili yasal düzenlemeleri kontrol etmek önemlidir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açma süresi genellikle 60 gün olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açmanın maliyeti nedir?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açmanın maliyeti, davanın karmaşıklığına ve süresine bağlı olarak değişebilir. Dava masrafları arasında avukatlık ücretleri, mahkeme harçları ve diğer hukuki işlemler için gerekli olan masraflar bulunur. Bu nedenle, dava açmadan önce maliyetler hakkında bilgi almak ve bütçenizi buna göre planlamak önemlidir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açmanın maliyeti nedir?

1. Dava açma ücreti: Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı dava açmak için mahkemeye başvurmanız gerekmektedir. Bu başvuru için dava açma ücreti ödemeniz gerekmektedir. Dava açma ücreti, davanın türüne ve değerine göre değişebilmektedir. Bu nedenle dava açmanın maliyeti, davanın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2. Avukatlık ücreti: Dava sürecinde bir avukat tutmanız gerekebilir. Avukatlar genellikle dava açma, hukuki danışmanlık ve dava sürecini takip etme gibi hizmetler karşılığında ücret talep etmektedir. Avukatlık ücreti de davaya konu olan kararnamenin karmaşıklığına, davanın süresine ve avukatın tecrübesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

3. Mahkeme masrafları: Dava sürecinde mahkeme masrafları da ortaya çıkabilir. Bu masraflar, mahkeme tarafından talep edilen belge ve bilgilerin temini, tanıkların ifade vermesi gibi işlemler için yapılması gereken harcamaları kapsar. Mahkeme masrafları da davanın karmaşıklığına, süresine ve mahkemenin taleplerine bağlı olarak değişebilir.