Hukuk Fakültesi Sınavında Hangi Derslerden Soru Çıkar?

Hukuk fakültesi için sınava girmek isteyenlerin hangi derslerden geçmeleri gerektiğini merak ediyor musunuz? Bu makalede, hukuk fakültesi sınavına hazırlananların bilmesi gereken dersleri öğreneceksiniz. Hangi derslerin önemli olduğunu ve nasıl hazırlık yapmanız gerektiğini keşfedin!

Hukuk fakültesi için hangi derslerden sınava girilir? Hukuk fakültesine giriş yapmak isteyen öğrencilerin sınavda hangi derslere hazırlanması gerektiği merak konusudur. Hukuk fakültesi sınavına girecek adayların, hukuk alanında temel bilgilere sahip olmaları önemlidir. Bu nedenle, anayasa hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku gibi temel hukuk derslerine çalışmaları gerekmektedir. Ayrıca, içtihat hukuku ve yargılama hukuku gibi dersler de sınavda önemli rol oynamaktadır. Hukuk fakültesine giriş sınavında ayrıca türk dili ve edebiyatı, tarih ve felsefe grubu derslerinden de sorular çıkabilmektedir. Bu nedenle, adayların bu derslere de çalışmaları gerekmektedir. Hukuk fakültesi için hangi derslerden sınava girilir sorusunun cevabı, hukuki bilgi ve genel kültürün bir arada olduğu bir hazırlık sürecini gerektirmektedir.

Hukuk fakültesi için sınava Türkçe, Tarih, Coğrafya gibi derslerden girilir.
Bunun yanı sıra, Matematik, Felsefe gibi dersler de sınava dahildir.
Sınavda, Türk Anayasa Hukuku ve Medeni Hukuk gibi temel hukuk dersleri bulunur.
Hukuk fakültesi sınavında, İngilizce ve Sosyal Bilimler de yer alır.
Sınavda, hukuki düşünce yapısını ölçen dersler de yer almaktadır.
 • Hukuk fakültesi için sınava Türkçe, Tarih, Coğrafya gibi derslerden girilir.
 • Bunun yanı sıra, Matematik, Felsefe gibi dersler de sınava dahildir.
 • Sınavda, Türk Anayasa Hukuku ve Medeni Hukuk gibi temel hukuk dersleri bulunur.
 • Hukuk fakültesi sınavında, İngilizce ve Sosyal Bilimler de yer alır.
 • Sınavda, hukuki düşünce yapısını ölçen dersler de yer almaktadır.

Hukuk Fakültesi için hangi derslerden sınava girilir?

Hukuk Fakültesi için sınava girmek isteyen öğrencilerin çeşitli derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Bu dersler genellikle sosyal bilimler ağırlıklıdır ve temel hukuk bilgisi ile birlikte genel yetenek ve genel kültürü ölçmeyi amaçlar. İşte Hukuk Fakültesi sınavında karşılaşabileceğiniz bazı dersler:

Hukuk Sistemi ve Türkiye Hukuku Hukuk Felsefesi Anayasa Hukuku
Medeni Hukuk İcra ve İflas Hukuku İdare Hukuku
Ceza Hukuku İş Hukuku Ticaret Hukuku

Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku, devletin yapısını, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen hukuk dalıdır. Sınavda bu ders kapsamında anayasa metni, devletin işleyişi, temel hak ve özgürlükler gibi konulara hakim olmanız beklenir.

 • Anayasa Hukuku, bir ülkenin temel hukuk düzenini oluşturan en üst düzey hukuk dalıdır.
 • Anayasa Hukuku, devletin yapı ve işleyişini düzenleyen, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan ve devlet organlarının yetki ve görevlerini belirleyen hukuki kuralları içerir.
 • Anayasa Hukuku, anayasal normların yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgilenen bir hukuk dalıdır.

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, kişilerin medeni hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu ders kapsamında evlilik, boşanma, miras gibi konulara ilişkin bilgi sahibi olmanız önemlidir.

 1. Medeni Hukuk, kişilerin medeni hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.
 2. Türk Medeni Kanunu, Türkiye’de Medeni Hukuk alanında temel düzenlemeleri içeren yasalardan biridir.
 3. Medeni Hukuk, evlilik, boşanma, miras, mal rejimi gibi konuları kapsar.
 4. Medeni Hukuk, kişilerin hak ve özgürlüklerini koruma amacı taşır.
 5. Medeni Hukuk, toplumsal ilişkilerde adil ve dengeli bir düzen sağlamayı hedefler.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, suç ve ceza ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Sınavda bu ders kapsamında suç tipleri, ceza sorumluluğu, ceza muhakemesi gibi konulara hakim olmanız beklenir.

Fail ve Suç Türleri Ceza Türleri Ceza Hukuku İlkeleri
Fail: Suçu işleyen kişi. Hapis cezası, para cezası, adli para cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme gibi. Yasallık ilkesi, masumiyet karinesi, kanunilik ilkesi, hukuka uygunluk ilkesi gibi.
Suç Türleri: Cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti gibi. Tutuklama, gözaltına alma, hapis cezası infazı, denetimli serbestlik gibi. Özgürlük ilkesi, bireysel sorumluluk ilkesi, eşitlik ilkesi gibi.
Suçun Unsurları: Kast, taksir, suçun zararlı sonucu gibi. Özgürlükten mahrum bırakma, para cezası, kamu hizmeti cezası, meslekten men cezası gibi. İnsan haklarına saygı ilkesi, adil yargılanma hakkı, eşitlik ilkesi gibi.

İdare Hukuku

İdare Hukuku, devletin idari işleyişini ve kamu hizmetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu ders kapsamında idari işlemler, idari davalar, kamu görevlilerinin sorumluluğu gibi konulara hakim olmanız önemlidir.

İdare Hukuku, devletin yürütme organının faaliyetlerini düzenleyen, kamu yönetimini inceleyen ve denetleyen hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari işlemleri ve ticaret hayatını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu ders kapsamında ticari sözleşmeler, şirketler hukuku, ticaret sicili gibi konulara ilişkin bilgi sahibi olmanız önemlidir.

Ticaret Hukuku, ticari işlemlerin düzenlenmesi, ticari sözleşmelerin yapılması, ticari davaların çözülmesi gibi konuları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk, devletler arası ilişkileri ve uluslararası kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu ders kapsamında devletler hukuku, insan hakları hukuku, uluslararası anlaşmalar gibi konulara hakim olmanız beklenir.

Uluslararası Hukuk Nedir?

Uluslararası hukuk, devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve uluslararası toplumun normlarını belirleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, devletlerin egemenlik haklarını korurken, barış, güvenlik ve işbirliği gibi temel prensipleri de sağlamayı amaçlar.

Uluslararası Hukukun Kaynakları Nelerdir?

Uluslararası hukukun kaynakları şunlardır:

– Uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler

– Devletlerin uygulamaları ve adet hukuku

– Uluslararası örgütlerin kararları ve içtihatları

– Genel hukuk ilkeleri ve adalet duygusu

Uluslararası Hukukun Konuları Nelerdir?

Uluslararası hukuk birçok farklı konuyu kapsar. Bunlardan bazıları şunlardır:

– Devletler arası ilişkiler ve diplomasi

– Savaş ve çatışma hukuku

– İnsan hakları ve uluslararası ceza hukuku

– Deniz hukuku ve hava hukuku

– Uluslararası ticaret ve yatırım hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçlunun malvarlığının haczedilmesi ve alacaklıların alacaklarını tahsil etmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu ders kapsamında icra işlemleri, iflas süreci, konkordato gibi konulara ilişkin bilgi sahibi olmanız önemlidir.